können = osata, voida

Yhdistä ja opettele können-verbin taivutus.    ( © Tarja Virtanen)