wollen = haluta, tahtoa

Yhdistä ja opettele wollen-verbin taivutus.    ( © Tarja Virtanen)