wollen = haluta, tahtoa

Valitse verbiin oikea vokaali.    (© Tarja Virtanen)
wllen
ich wll
du wllst
er wll
sie wll
es wll
wir wllen
ihr wllt
sie wllen
Sie wllen