tragen (a → ä)

Yhdistä kantaa -verbin muodot. Opettele samalla.  (© Tarja Virtanen)