Lektion 8

Saat sanavihjeen painamalla numeroa ristikossa. "Vihje"-painike auttaa pulassa. Tarkista lopuksi.   ( © Tarja Virtanen)
  1    2     
      3   
4         
       
       
       
5         

Vaakasuoraan:

4. Er spielt .
5. Du kannst gut ___. (tehdä ruokaa)

Pystysuoraan:

1. usein
2. Deutsch ist eine ___. (kieli)
3. Sie ist Frisörin von ___. (ammatti)
4. Du singst ___. (hyvin)