Lisää taloon ja kotiin liittyyvää sanastoa

Yhdistä kotiin liittyvät sanat ja opettele ne samalla. (© Tarja Virtanen)