Adjektiivin vertailu

Säännöllinen komparatiivi

Klikkaa ristikon numeroa ja täydennä adjektiivin säännöllisellä komparatiivilla. "Vihje"-painike auttaa pulassa. Tarkista lopuksi.   
(© Tarja Virtanen)
 1     2      
       3   
4          
        
        
5          
        
        

Waagerecht / vaakasuoraan:

1. paksumpi, lihavampi
4. painavampi
5. syvempi

Senkrecht / pystysuoraan:

2. pienempi
3. leveämpi