mögen = pitää jostakin

Yhdistä ja opettele mögen-verbin taivutus.    ( © Tarja Virtanen)